Home

Helping you shape your healthcare organisation

Ons verhaal

Het aantoonbaar maken van het resultaat en effectiviteit van de geleverde zorg staat steeds meer centraal. Daarnaast stellen maaatschappelijke ontwikkelingen de gezondheidszorg voor steeds grote uitdagingen:

  • krappe arbeidsmarkt
  • vergrijzing met toenemende zorgvraag
  • financierbaarheid van de zorg in de toekomst
  • toenemende spanning tussen marktwerking en overheidsregulering met als gevolg.

 Het vinden van de juiste balans tussen tussen maatschappelijk belang, cliëntbelang en belang van de zorgaanbieder is daarbij essentieel. En daarbij hoort soms stevig onderhandelen tussen partijen (zorgaanbieders en zorgverzekeraars) om dit te kunnen bereiken. Om bovenstaande ontwikkelingen te kunnen beantwoorden, is het van belang dat er een klimaat van innovatie, continue verbetering en optimaliseren van zorg wordt gestimuleerd door overheid, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Op een dusdanige wijze dat de client centraal staat! "Wij weten wat goed voor u is", is verleden tijd.


Innovaties op gebied van (medische) diagnostiek (snel komen tot de juiste oplossingsrichting voor de zorgvraag van de cliënt) en preventie houden de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar.

Che Hsin Falkenström

Interim Management &

Consulting

(Business) Healthcare Analysis & Development

Richtlijnontwikkeling